logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Con sông nào không phải sông ngòi Nam Bộ?

A. Sông Tiền

B. Sông Hậu

C. Sông Đà Rằng

D. Sông Sài Gòn

2. Cửa sông nào không phải cửa sông của sông Cửu Long đổ ra biển Đông?

A. Bát Xát

B. Hàm Luông

C. Tranh Đề

D. Ba Lạt

3. Nước ta có khoảng bao nhiêu loài thực vật?

A. 14.000 loài

B. 14.600 loài

C. 15.500 loài

D. 15.000 loài

4. Loại cây nào sau đây không phải là dược liệu?

A. Ngũ gia bì

B. Ngãi cứu

C. Tam thất

D. Nấm hương

5. Loại cây nào không thuộc nhóm cây thực phẩm?

A. Nấm hương

B. Măng

C. Quế

D. Mộc nhĩ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: