Đăng Nhập
Con sông nào không phải sông ngòi Nam Bộ?
A. Sông Tiền
B. Sông Hậu
C. Sông Đà Rằng
D. Sông Sài Gòn
Cửa sông nào không phải cửa sông của sông Cửu Long đổ ra biển Đông?
A. Bát Xát
B. Hàm Luông
C. Tranh Đề
D. Ba Lạt
Nước ta có khoảng bao nhiêu loài thực vật?
A. 14.000 loài
B. 14.600 loài
C. 15.500 loài
D. 15.000 loài
Loại cây nào sau đây không phải là dược liệu?
A. Ngũ gia bì
B. Ngãi cứu
C. Tam thất
D. Nấm hương
Loại cây nào không thuộc nhóm cây thực phẩm?
A. Nấm hương
B. Măng
C. Quế
D. Mộc nhĩ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: