Đăng Nhập
Tục ăn trầu ở Philipin gọi là gì?
A. Nga-nga
B. Kun-ya
C. paan
D. meetha paan
Ở Philippines, tục ăn trầu ("nga-nga") vẫn còn phổ thông trong giới cao niên.
Trên thế giới, người nước nào ăn trầu chiếm tỷ lệ cao nhất?
A. Đài Loan
B. Việt Nam
C. Ấn Độ
D. Myanmar
Người Đài Loan là những người buôn bán và ăn trầu cau nổi tiếng thế giới, với khoảng 20% dân số ăn cau và hàng năm khoảng 3 tỷ USD được tiêu thụ
Tục ăn trầu chỉ có ở khu vực nào trên thế giới?
A. Đông Nam Á
B. Tây Á
C. Đông Á
D. Trung Á
Từ nào còn thiếu trong câu ca dao "Thương nhau cau sáu bổ ba,/ Ghét nhau cau sáu bổ ra làm ..."?
A. Bảy
B. Tám
C. Chín
D. Mười
Bảng chữ cái Tiếng Việt có bao nhiêu nguyên âm đôi?
A. 20
B. 24
C. 26
D. 28
28 nguyên âm đôi là: iê, ươ, oe, ai, au, ua, ưa, ưu, âu, uâ, ia, ui, ưi, iu, êu, oi, ôi, ơi, ay, ây, uy, uô, uâ, oa, oă, ao, eo, uê

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: