Đăng Nhập
Loại đa giác lồi duy nhất có số cạnh bằng số đường chéo là gì?
A. Tứ giác
B. Ngủ giác
C. Tam giác
D. Lục giác
Bác Hồ có bao nhiêu anh chị em ruột?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Bà Nguyễn Thị Thanh (1884 - 1954) là người chị cả, có hiệu khác là Bạch Liên nữ sĩNguyễn Sinh Khiêm (1888 – 1950) là con thứ hai của trong gia đình cụ Phó bảngNguyễn Sinh Nhuận (1900 - 1901), hay tên khai sinh là Nguyễn Sinh Xin, là con trai út trong gia đình, sau khi sinh bé, bà Hoàng Thị Loan bệnh nặng và mất đi. Nguyễn Sinh Xin được gửi về quê ngoại Hoàng Trù để chăm sóc nhưng vì ốm yếu nên qua đời mấy tháng sau đó.
Sông Mêkông chạy vào lãnh thổ Việt Nam và ra biển theo bao nhiêu nhánh chính?
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
Hồ Dầu Tiếng thuộc địa phận tỉnh nào của nước ta?
A. Đồng Nai
B. Bình Dương
C. Tp. Hồ Chí Minh
D. Tây Ninh
Tỉnh nào của nước ta vừa giáp với Campuchia, vừa giáp với Lào?
A. Gia Lai
B. Kon Tum
C. Đắc Lắc
D. Đắc Nông

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: