logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. "Đồng cân" vàng là đơn vị đo khối lượng tương ứng với giá trị bao nhiêu?

A. Một Cây Vàng

B. Một Chỉ Vàng

C. Một Lạng Vàng

D. Một Cân Vàng

2. Trong lịch sử tân nhạc Việt Nam nhạc sĩ nào đã sáng lập ra nhóm Đồng Vọng?

A. Hoàng Quý

B. Lê Thương

C. Phạm Duy

D. Phan Đình Điểu

Nhóm Đồng Vọng là nhóm nhạc được thành lập năm 1939 bởi nhạc sĩ Hoàng Quý. Ngay từ những năm đầu nhóm Đồng Vọng mở ra dòng nhạc hùng trong tân nhạc Việt Nam.Sau khi tân nhạc được chính thức hình thành năm 1938 sau những buổi trình và diễn thuyết của Nguyễn Văn Tuyên, nhiều nhóm nhạc bắt đầu tung ra các sáng tác của mình như Tricéa và Myosotis. Ở Hải Phòng, Hoàng Quý và một số bạn bè như Phạm Ngữ, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Văn Cao, Canh Thân và Hoàng Phú (tức Tô Vũ) cùng lập thành nhóm Đồng Vọng.

3. Nhạc sĩ nào không phải là một thành viên của nhóm nhạc Tricéa(là một nhóm nhạc thời tiền chiến)?

A. Văn Chung

B. Vũ Thành

C. Lê Yên

D. Doãn Mẫn

Tricéa là một nhóm nhạc thời tiền chiến với ba thành viên Văn Chung, Lê Yên và Doãn Mẫn. Tên nhóm Tricéa có nghĩa: 3 chữ C và 3 chữ A được viết tắt từ Collection Des Chants Composés Par Des Artistes Annamites Associés trong tiếng Pháp và có nghĩa là "Tuyển chọn các tác phẩm âm nhạc của nhóm người viết nhạc Annam".

4. Đâu là tên một loại bánh?

A. Chảy

B. Rơi

C. Trôi

D. Tuột

5. Con nào sau đây đẻ trứng?

A. Mèo

B. Chó

C. Bò

D. Thằn lằn

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: