Đăng Nhập
1 đơn vị thiên văn tương đương với khoảng bao nhiêu triệu Km?
A. 1
B. 150
C. 280
D. 500
Chất nào thường được làm vỏ bọc(khuôn) trong các lò phản ứng nguyên tử?
A. Than Chì
B. Vonfram
C. đồng-niken
D. Đuyra
Trong hệ điều hành DOS, thư mục gốc có thể chứa tối đa bao nhiêu tệp?
A. 128
B. 256
C. 512
D. 1024
Loại mưa nào sau đây được hình thành từ những trận mưa trong không khí?
A. Mưa rào
B. Mưa phùn
C. Mưa đá
D. Mưa tuyết
Cây cầu treo lớn nhất thế giới Acasi Caikio nằm ở quốc gia nào?
A. Pháp
B. Ustralia
C. Mexico
D. Nhật Bản

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: