Đăng Nhập
Từ khi thành lập đến nay Đoàn TNCSHCM đã mấy lần đổi tên?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Chế độ Thái Thượng Hoàng có từ thời nhà nào?
A. Lý
B. Trần
C. Nguyễn
D. Ngô
Bộ tiểu thuyết bách khoa về xã hội phong kiến Trung Quốc có tên là gì?
A. Hồng Lâu Mộng
B. Tam Quốc Diễn Nghĩa
C. Liêu Trai Chí Dị
D. Tây Du Ký
Trước khi tan vỡ Liên bang Xô viết có bao nhiêu nước?
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
Con mèo có 3 màu : Vàng Trắng Đen có tên là gì?
A. Mèo đen
B. Mèo Trắng
C. Mèo Vàng
D. Mèo Tam Thể

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: