logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Nhân vật nữ trong sân khấu tuồng thường gọi là gì?

A. Mận

B. Hồng

C. Đào

D. Hoa

2. Chủ động ra trình diện và khai báo tội lỗi với cơ quan có thẩm quyền sau khi lẫn trốn gọi là gì?

A. Đầu lâu

B. Đầu mối

C. Đầu cơ

D. Đầu thú

3. Ai là người dựng nên bức tượng đài bất hủ trong văn học về người nông dân?

A. Nguyễn Bỉnh Khiêm

B. Nguyễn Đình Chiểu

C. Nguyễn Du

D. Nguyễn Kim

4. Từ nào khác các từ còn lại?

A. Đậu tương

B. Đậu phụ

C. Đậu xanh

D. Đậu ván

Đậu phụ là sản phẩm của đậu tương

5. Từ nào khác các từ còn lại?

A. Đậu tây

B. Đậu rồng

C. Đậu phụng

D. Đậu mùa

Là một loại bệnh ngoài da
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: