Đăng Nhập
Nhân vật nữ trong sân khấu tuồng thường gọi là gì?
A. Mận
B. Hồng
C. Đào
D. Hoa
Chủ động ra trình diện và khai báo tội lỗi với cơ quan có thẩm quyền sau khi lẫn trốn gọi là gì?
A. Đầu lâu
B. Đầu mối
C. Đầu cơ
D. Đầu thú
Ai là người dựng nên bức tượng đài bất hủ trong văn học về người nông dân?
A. Nguyễn Bỉnh Khiêm
B. Nguyễn Đình Chiểu
C. Nguyễn Du
D. Nguyễn Kim
Từ nào khác các từ còn lại?
A. Đậu tương
B. Đậu phụ
C. Đậu xanh
D. Đậu ván
Đậu phụ là sản phẩm của đậu tương
Từ nào khác các từ còn lại?
A. Đậu tây
B. Đậu rồng
C. Đậu phụng
D. Đậu mùa
Là một loại bệnh ngoài da

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: