Đăng Nhập
Trò chơi dân gian nào không thể chơi một mình?
A. Ném còn
B. Đánh đu
C. Vật
D. Nhảy lò cò
Lần cuối cùng mụ hoàng hậu hảm hại Bạch tuyết bằng quả gì?
A. Mít
B. Táo
C. Chanh
D. Bưởi
"Cà mèn" chỉ vật dụng gì?
A. Bát
B. Đủa
C. Cặp lồng
D. Thìa
Loại thuốc ký ninh chủ yếu dùng để chữa bệnh gì?
A. Sốt rét
B. Đau đầu
C. Cảm cúm
D. Đau bụng
Quả của loại cây nào sau đây có hình ngôi sao tám cánh?
A. Thảo quả
B. Hồ đào
C. Sồi
D. Đại hồi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: