Đăng Nhập
"Túc Cầu" là tên gọi khác của môn thể thao nào?
A. Bóng Đá
B. Bóng Bàn
C. Cầu Lông
D. Quần Vợt
Thơ Tố Hữu đã mô tả người mẹ VIệt Nam anh Hùng Nào?Một tay lái chiếc đò ngang/Bến sông Nhật Lệ, quân sang đêm ngày/Sợ chi sóng gió tàu bay/Tây kia mình đã thắng, Mỹ này ta chẳng thua!
A. Nguyễn Thị Thứ
B. Phạm Thị Ngư
C. Lê Thị Cháu
D. Nguyễn Thị Suốt
Nhắc đến người lái đò trên sông Nhật Lệ chúng ta nghĩ đến người mẹ VN anh hùng nào?
A. Nguyễn Thị Suốt
B. Nguyễn Thị Thứ
C. Nguyễn Thị Rành
D. Trần Thị Mít
Theo sách Khải Huyền trong kinh thánh, con gì trong khu rừng địa đàng xúi giục Eva và Adam ăn trái cây nhận thức để nhìn thấy nhau?
A. Hưou
B. Khỉ
C. Rắn
D. Ngựa
Nhắc đến vị tướng Trần Quốc Toản ông ta đã bóp nát quả gì trong tay?
A. Quả cam
B. Quả ổi
C. Quả đào
D. Quả chuối

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: