Đăng Nhập
Chất lỏng có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch gọi là gì?
A. Dung nham
B. Dung hòa
C. Dung hợp
D. Dung môi
Đất đỏ bazan là do dung nham có tính gì tạo nên?
A. Bazơ
B. Axít
C. Trung tính
D. Hỗn hợp
Dũng sĩ diệt Mỹ do cục chính trị giải phóng Miền Nam ban hành năm 1967 có bao nhiêu cấp?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Cấp 1,2,3, ưu tú tùy thuộc vào số lượng lính Mỹ bị tiêu diệt và phụ thuộc vào lực lượng là bộ đội chủ lực hay là du kích
Trong phân cấp "Dũng sĩ diệt Mỹ" do cục chính trị giải phóng Miền Nam ban hành năm 1967, Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú đối với bộ đội chủ lực là phải tiêu diệt được bao nhiêu tên Mỹ trở lên?
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
Trong phân cấp "Dũng sĩ diệt Mỹ" do cục chính trị giải phóng Miền Nam ban hành năm 1967, Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú đối với lực lượng du kích là phải tiêu diệt được bao nhiêu tên Mỹ trở lên?
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: