Đăng Nhập
Đỉnh núi cao nhất Việt Nam (Pan-si-pan) thuộc tỉnh nào?
A. Sơn La
B. Cao Bằng
C. Bắc Kạn
D. Lào Cai
"Mọi lúc mọi nơi" là khẩu hiệu của mạng di động nào?
A. Viettel
B. Mobiphone
C. Vinaphone
D. Sfone
'Hãy nói theo cách của bạn' là khẩu hiệu thuộc mạng di động nào?
A. Sfone
B. Viettel
C. Vinaphone
D. Mobiphone
Việt Nam là thành viên thứ mấy trong WTO?
A. 150
B. 151
C. 152
D. 153
WTO tiếp nhận đơn xin gia nhập của Việt Nam vào năm nào?
A. 1993
B. 1994
C. 1995
D. 1996

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: