Đăng Nhập
Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới gọi là gì?
A. Giao mùa
B. Giao thoa
C. Giao thừa
D. Giao năm
Ngay sau thời khắc giao thừa, người nào bước từ ngoài vào nhà được coi là gì?
A. Xông trận
B. Xông đất
C. Xông khói
D. Xông hơi
"ông Ầm, nhất trò, nhì nghèo..." là những từ trong trò chơi dân gian nào trong dịp tết?
A. Tổ tôm điếm
B. Cờ Người
C. Bài Chòi
D. Tam cúc
Nhà thơ Trần Đăng Khoa có bài thơ "Đây là tướng ông-Chân đi hài đỏ-Đây là tướng bà-Tóc hiu hiu gió- ... nói về trò chơi nào trong ngày tết?
A. Cờ nguời
B. Tứ Sắc
C. Tam Cúc
D. Bài Chòi
Tết năm nào Việt Nam đã cấm đốt pháo, buôn bán và nhập khẩu pháo bằng Chỉ thị số 406/CT-TTg ngày 8 tháng 8 vì tính chất nguy hiểm dễ gây sát thương của nó.
A. 1990
B. 1992
C. 1994
D. 1996

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: