logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới gọi là gì?

A. Giao mùa

B. Giao thoa

C. Giao thừa

D. Giao năm

2. Ngay sau thời khắc giao thừa, người nào bước từ ngoài vào nhà được coi là gì?

A. Xông trận

B. Xông đất

C. Xông khói

D. Xông hơi

3. "ông Ầm, nhất trò, nhì nghèo..." là những từ trong trò chơi dân gian nào trong dịp tết?

A. Tổ tôm điếm

B. Cờ Người

C. Bài Chòi

D. Tam cúc

4. Nhà thơ Trần Đăng Khoa có bài thơ "Đây là tướng ông-Chân đi hài đỏ-Đây là tướng bà-Tóc hiu hiu gió- ... nói về trò chơi nào trong ngày tết?

A. Cờ nguời

B. Tứ Sắc

C. Tam Cúc

D. Bài Chòi

5. Tết năm nào Việt Nam đã cấm đốt pháo, buôn bán và nhập khẩu pháo bằng Chỉ thị số 406/CT-TTg ngày 8 tháng 8 vì tính chất nguy hiểm dễ gây sát thương của nó.

A. 1990

B. 1992

C. 1994

D. 1996

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: