Đăng Nhập
Bộ phận lớn nhất và nặng nhất trong nội tạng người?
A. Tim
B. Gan
C. Phổi
D. Dạ Dày
Nguyên tử Cacbon có bao nhiêu Electron?
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
Dơi phát ra âm thanh từ bộ phận nào của cơ thể?
A. Thanh Quản
B. Khí Quản
C. Cổ Họng
D. Miệng
Xây dựng và khánh thành kênh đào Panama diễn ra trong thời gian nào?
A. 1906 - 1914
B. 1907 - 1914
C. 1908 - 1914
D. 1909 - 1914
Việt Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. 19/5/1941
B. 19/5/1942
C. 19/5/1943
D. 19/5/1944

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: