Đăng Nhập
Các cô Tố nữ trong tranh dân gian Hàng Trống đang đứng cạnh cái gì?
A. Cái đôn sứ
B. Cái bể cá
C. Cái ghế đẩu
D. Cái chõng tre
Lá nào sau đây dùng để cuốn chả?
A. Lá rau đay
B. Lá lốt
C. Lá mướp
D. Lá mồng tơi
Có câu "Lúng túng như thợ vụng mất ..." gì?
A. Khung
B. Vải
C. Kim
D. Chỉ
Đâu là tên một món ăn?
A. Ngựa bía
B. Heo bía
C. Trâu bía
D. Bò bía
Truyện tiếu lâm là truyện gì?
A. Cổ tích
B. Hài hước
C. Viễn tưởng
D. Kinh dị

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: