Đăng Nhập
Sông "Nguyệt Đức" là tên gọi khác của con sông nào?
A. Sông Cầu
B. Sông Đuống
C. Sông Tô Lịch
D. Sông Công
Sông "Như Nguyệt" là tên gọi khác của con sông nào?
A. Sông Tô Lịch
B. Sông Đà
C. Sông Cầu
D. Sông Mã
Con sông nào không nằm trong hệ thống sông Thái Bình ?
A. Sông Cầu
B. Sông Lục Nam
C. Sông Thương
D. Sông Công
Đồi mồi là con vật thuộc họ hàng với loài nào?
A. Chim
B. Rùa
C. Rắn
D. Cua
Điểm cực Tây của Việt Nam nằm ở tỉnh nào?
A. Lào Cai
B. Điện Biên
C. Cà Mau
D. Bạc Liêu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: