Đăng Nhập
Lỗ thủng tần Ozon lần đầu tiên được tìm thấy tại đâu?
A. Mỹ
B. Nam cực
C. Bắc cực
D. Anh
Nền văn hóa nào sau đây lâu đời nhất trong thời đại đồ đá mới?
A. Văn hóa Đông Sơn
B. Văn hóa Đa Bút
C. Văn hóa Hòa Bình
D. Văn hóa Cái Bèo
Rừng cây lá kim xứ lạnh còn được gọi là gì?
A. Rừng Taiga
B. Rừng lạnh
C. Rừng hàn đới
D. Rừng ôn đới
'Đẻ đất đẻ nước' là pho sử thi của dân tộc nào?
A. Dao
B. Khơ-me
C. Mường
D. H'Mông
Trên các bản đồ thế giới cổ xưa,người ta thường ghi tên vị thần nào?
A. Thần Zus
B. Thần Tình yêu
C. Thần Atlat
D. Thần Hecquin

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: