Đăng Nhập
Đến năm 2012, Nhật Bản đã chiến thắng mấy lần trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế do quốc gia nào khởi sướng?
A. Nhật Bản
B. Anh
C. Ai Cập
D. Trung Quốc
Bắt đầu được tổ chức năm 2004
Ở Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia giành được vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Cả Philipin và Thái Lan mỗi nước đều giành được 2 lần
Thái Lan giành được vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ bao nhiêu lần?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
2 lần vào các năm 1965, 1988
Philippin giành được vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ bao nhiêu lần?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Vào các năm 1969, 1973

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: