logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ngày quốc phòng toàn dân là ngày nào?

A. 22/09

B. 22/10

C. 22/11

D. 22/12

2. Liên hiệp quốc đề ra mấy mục tiêu thiên niên kỉ?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

3. Mù Cang Chải thuộc tỉnh nào của Việt Nam?

A. Lào Cai

B. Yên Bái

C. Bắc Giang

D. Hà Giang

4. Đỉnh Phan-xi-păng thuộc tỉnh nào?

A. Lào Cai

B. Yên Bái

C. Bắc Giang

D. Hà Giang

5. Quân và dân nhà Trần đã đánh tan giặc Nguyên Mông xâm lược mấy lần?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: