Đăng Nhập
Sôn-Gô-Tên là em trai của ai trong bộ tranh truyện '7 viên ngọc rồng'?
A. Sôn-Gô-Ku
B. Sôn-Gô-Han
C. Bum-ma
D. Ca-lích
Sôn-Gô-Han là anh trai của ai trong bộ tranh truyện '7 viên ngọc rồng'?
A. Sôn-Gô-Ku
B. Ka-ka-lôt
C. Sôn-Gô-Tên
D. Ca-đíc
Bum-ma là vợ của ai trong bộ tranh truyện '7 viên ngọc rồng'?
A. Kri-lin
B. Thên-xin-Hăng
C. Calich
D. Ca-đíc
Ai là người tiêu diệt đại vương Fide ở hành tinh Namếc trong truyện '7 viên ngọc rồng'?
A. Sôn-gô-han
B. Ca-đíc
C. Sôn-gô-ku
D. Calich
Ai là người tiêu diệt Ka-ka-lát, cha ruột của Sôn-gô-ku trong truyện '7 viên ngọc rồng'?
A. Fide
B. Xên Bọ Hung
C. Ma Bư
D. Đại ma vương Pô-cô-lô

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: