logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Sôn-Gô-Tên là em trai của ai trong bộ tranh truyện '7 viên ngọc rồng'?

A. Sôn-Gô-Ku

B. Sôn-Gô-Han

C. Bum-ma

D. Ca-lích

2. Sôn-Gô-Han là anh trai của ai trong bộ tranh truyện '7 viên ngọc rồng'?

A. Sôn-Gô-Ku

B. Ka-ka-lôt

C. Sôn-Gô-Tên

D. Ca-đíc

3. Bum-ma là vợ của ai trong bộ tranh truyện '7 viên ngọc rồng'?

A. Kri-lin

B. Thên-xin-Hăng

C. Calich

D. Ca-đíc

4. Ai là người tiêu diệt đại vương Fide ở hành tinh Namếc trong truyện '7 viên ngọc rồng'?

A. Sôn-gô-han

B. Ca-đíc

C. Sôn-gô-ku

D. Calich

5. Ai là người tiêu diệt Ka-ka-lát, cha ruột của Sôn-gô-ku trong truyện '7 viên ngọc rồng'?

A. Fide

B. Xên Bọ Hung

C. Ma Bư

D. Đại ma vương Pô-cô-lô

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: