Đăng Nhập
"Libero" là tên gọi của 1 cầu thủ trong môn thể thao nào?
A. Bóng rổ
B. Bóng chuyền
C. Bóng bàn
D. Bóng ném
Trong các từ sau, từ nào là từ tượng thanh?
A. Róc rách
B. Khúc khuỷu
C. Lênh khênh
D. Lè tè
Tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Phan Tứ ?
A. Những đứa con trong gia đình
B. Người mẹ cầm súng
C. Mẫn và tôi
D. Đất nước đứng lên
Từ nào không cùng nghĩa với từ còn lại?
A. Ói
B. Mửa
C. Nôn
D. Ỉa
Có câu "Mất ... mới lo làm chuồng" trong dấu 3 chấm là con gì?
A. Trâu
B. Bò
C. Ngựa
D. Heo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: