Đăng Nhập
"Tứ trụ triều đình" là gì?
A. Bốn cột lớn trong điện Kính Thiên
B. Bốn chức quan lớn thời Nguyễn
C. Bốn vị vua giỏi thời Trần
D. Bốn vị anh hùng dân tộc
"Cần sa" là gì?
A. Một loại cần câu
B. Một loài cây
C. Một mỏ sắt
D. Một huyện
Ai là tác giả bài hát "Nối vòng tay lớn"?
A. Văn Cao
B. Trịnh Công Sơn
C. Thanh Tùng
D. Thanh Sơn
"Sao la" là một trong những loài thú hiếm nhất trên thế giới được phát hiện ở Việt Nam vào năm nào?
A. 1991
B. 1992
C. 1993
D. 1994
Để sản xuất điện năng người ta không dùng nguyên liệu nào trong những nguyên liệu sau đây?
A. Dầu
B. Than đá
C. Gió
D. Nhựa đường

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122388
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: