Đăng Nhập
Ai là người phát minh ra đồng hồ quả lắc?
A. Issac Newton
B. Christian Huygens
C. Thomas Savery
D. Jethro Tull
người phát minh ra đồng hồ quả lắc là Christian Huygens người Hà Lan
Có mấy vị vua nhà trần không có chữ "TÔNG" trong tên của mình?
A. hai
B. ba
C. năm
D. bốn
có hai vị vua đó là trần phế đế va trần thiếu đế
Loại hoa nào là biểu tượng của Logo Euro 2012?
A. Hồng
B. Lai ơn
C. Tu-lip
D. Cẩm chướng
Thiết kế Euro 2012 mô phỏng nghệ thuật truyền thống nào của Ukraine bà Ba Lan?
A. Cắm hoa
B. Gấp giấy
C. Hội họa
D. Ẩm Thực
Logo được thiết kế hình một bông hoa ba nhánh với trái bóng ở giữa, hai nhánh nhỏ hai bên là những bông Tu-lip mang màu sắc quốc kỳ của hai nước Ukraine và Ba Lan. Thiết kế mô phỏng nghệ thuật cắt giấy truyền thống Vytynanky của Ukraine, hay còn có tên gọi khác là Wycinanki ở Ba Lan.
Đâu không phải là tên một loại nhạc cụ?
A. Vĩ cầm
B. Nguyệt cầm
C. Dương cầm
D. Sâm cầm

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: