Đăng Nhập
Loại tảo đơn bào nào được dùng trong các cuộc thám hiểm vũ trụ?
A. Cholorella
B. Tảo vi sinh
C. Tảo trắng
D. Tảo lam
Máu của bạn chiếm bao nhiêu % nước?
A. 30%
B. 46%
C. 78%
D. 85%
Loài chim nào bay nhanh nhất?
A. Đại bàng
B. Chim ưng
C. Chim cắt
D. Chim cú mèo
Chim ưng là loài chim bay nhanh nhất, vận tốc trung bình của chim ưng là bao nhiêu?
A. 389Km/h
B. 398Km/h
C. 489Km/h
D. 589Km/h
Trong quá trình phát triển của phôi người, lớp lông mịn trên bề mặt của phôi sẽ rụng đi vào lúc nào?
A. Sau khi sinh
B. Phôi được 2 tháng
C. Phôi được 6 tháng
D. Phôi được 8 tháng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: