Đăng Nhập
Chim thiên nga thuộc bộ nào?
A. Bộ Ngỗng
B. Bộ Gà
C. Bộ Chim ưng
D. Bộ Cú
Nhiệt sinh ra trong cơ thể từ quá trình nào?
A. Đồng hóa
B. Dị hóa
C. Hoạt động cơ thể
D. Hoạt động hô hấp
Tác phẩm "Dế mèn phiêu lưu kí" chúng ta đã biết qua môn học nào ở phổ thông?
A. Giáo dục công dân
B. Lịch sử
C. Địa lí
D. Văn học
"'Động cơ đốt trong" chúng ta đã học ở môn học nào?
A. Vật lý
B. Địa lý
C. Lịch sử
D. Toán học
Bản đồ Việt Nam chúng ta đã được học ở môn học nào?
A. Vật lý
B. Hóa học
C. Địa lý
D. Văn học

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: