Đăng Nhập
Hoài Văn Hầu là tên hiệu của ai?
A. Trần Quốc Tuấn
B. Trần Quốc Toản
C. Nguyễn Huệ
D. Nguyễn Bỉnh Khiêm
Loài động vật có khối lượng lớn nhất thế giới là loài nào?
A. Voi
B. Cá heo
C. Cá voi xanh
D. Cá mập
Quốc gia nào ở châu Mỹ có hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe miễn phí?
A. Mexico
B. Chile
C. Haiti
D. Cuba
Lịch can-chi cổ truyền của nước ta lúc nửa đêm (0 giờ) là vào giờ nào?
A. Giờ Ngọ
B. Giờ Thìn
C. Giờ Tý
D. Giờ Mùi
Con vật nào có khả năng quay đầu ngược về phía sau?
A. Châu chấu
B. Chuồn chuồn
C. Bọ ngựa
D. Dễ nhủi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122157
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: