logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Khu lăng mộ Giza, một trong 7 kỳ quan thế giới, nó thuộc quốc gia nào?

A. Hy Lạp

B. Ai Cập

C. Trung Quốc

D. Ấn Độ

2. 'Ac' là ký hiệu hóa học của nguyên tố nào sau đây?

A. Actini

B. Americi

C. Antimon

D. Argon

Actini (ác-ti-ni) là một nguyên tố hóa học phóng xạ, có số nguyên tử là 89 và kí hiệu là Ac, được phát hiện năm 1899. Đây là nguyên tố phi nguyên thủy đầu tiên được cô lập. Poloni, radi và radon được quan sát trước actini, nhưng mãi đến năm 1902 chúng mới được cô lập. Actini được dùng để đặt tên cho nhóm actini, một nhóm gồm 15 nguyên tố tương tự giữa actini và lawrenci trong bảng tuần hoàn.

3. 'Am' là ký hiệu hóa học của nguyên tố nào sau đây?

A. Aktinium

B. Antimin

C. Argon

D. Americium

4. 'Sb' là ký hiệu hóa học của nguyên tố nào sau đây?

A. Thiếc

B. Lưu huỳnh

C. Antimon

D. Argon

tiếng Latinh: Stibium, nghĩa là "dấu chữ thập", và Latinh trung cổ: Antimonium) là một nguyên tố hóa học với ký hiệu Sb

5. 'Ar' là ký hiệu hóa học của nguyên tố nào sau đây?

A. Antimon

B. Arsen

C. Argon

D. Astat

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: