Đăng Nhập
Đâu không phải là một dạng đuôi của tập tin ảnh?
A. .jpg
B. .html
C. .png
D. .gif
5
Mandalay là tên cố đô của đất nước nào?
A. Bhutan
B. Thái Lan
C. Myanmar
D. Malaysia
9
Loại xôi nào có màu vàng?
A. Xôi đỗ đen
B. Xôi vò
C. Xôi vừng dừa
D. Xôi lạc
Loài cá nào sau đây thường được dùng để tiến vua thời phong kiến?
A. Cá chép
B. Cá voi
C. Cá anh vũ
D. Cá mặt trăng
8
Cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2010 được tổ chức ở đâu?
A. Nha Trang
B. Hạ Long
C. Vũng Tàu
D. Hải Phòng
6

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: