logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Quốc kỳ của CHLB Đức có bao nhiêu màu?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

2. Ngả ba Đông Dương là một địa danh thuộc tỉnh nào?

A. Kon Tum

B. Lâm Đồng

C. Gia Lai

D. Đắk Lắk

3. Người anh hùng nổi tiếng trong chiến dịch Biên giới thời khán chiến Chống Pháp là ai?

A. Cù Chính Lan

B. Phan Đình Giót

C. La Văn Cầu

D. Bế Văn Đàn

4. Con số nào chỉ thời gian thông thường của một bà mẹ từ khi mang thai đến khi sinh nở?

A. Năm lần bảy lượt

B. Ba chìm bảy nổi

C. Chín tháng mười ngày

D. Ba tháng mười ngày

5. Con vật nào sau đây có đuôi dài?

A. Trai

B. Sam

C. Ốc

D. Hến

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: