Đăng Nhập
Hội Tao Đàn do Lê Thánh Tông thành lập có bao nhiêu người?
A. 27
B. 28
C. 29
D. 30
Hội liên hiệp châu Âu : EU là viết tắt của cái gì?
A. Euopean Union
B. European Union
C. Europeans Union
D. European Unions
Động nào được phong là Nam Thiên đệ nhị động?
A. Phong Nha - Kẻ Bàng
B. Bích Động
C. Sơn Đoòng
D. Cát Bà
Người lao động ở đất nước nào không phải đóng thuế:
A. Anh
B. Đức
C. Vatican
D. Pháp
Trong vũ trụ cái gì có thể hút cả ánh sáng?
A. Hố Đen
B. Thiên Thạch
C. Sao Băng
D. Hành Tinh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: