Đăng Nhập
Trong thi cử nho học thời phong kiến, học vi nào cao nhất dưới đây?
A. Phó bảng
B. Thám hoa
C. Hương cống
D. Sinh đồ
Trong thời phong kiến học vị nào thấp nhất
A. Trạng nguyên
B. Thám khoa
C. Bảng nhãn
D. Hoàng giáp
9
Võ sư đại lực sĩ Hà Châu(người Ý gọi ông là người ngoài hành tinh) đã từng cho bao nhiêu xe khách mỗi xe chở 50 khách lần lượt cán qua người?
A. 5
B. 10
C. 12
D. 15
6
Công trình có tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, nằm trên khu đất có diện tích 450 ha là một công trình kiến trúc Việt cổ, bạn cho biết đây là khu nào?
A. Đại Nam(Bình Dương)
B. Đền vua Đinh, Lê (Ninh Bình)
C. Đền Hùng (Phú Thọ)
D. Đền Chử Đồng Tử (Hưng Yên)
4
Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967), thường được biết đến với tên Che Guevara hay El Che, là một nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng, bạn có biết ông là người nước nào?
A. Cuba
B. Argentina
C. Venezuela
D. Mexico
14

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122189
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: