Đăng Nhập
Vật dụng thường để đựng hoa, trang bày hoa, đan bằng mây tre, thường có quai xách gọi là gì?
A. Âu
B. Làn
C. Lẵng
D. Thúng
Khối dân cư ở nông thôn làm thành một đơn vị có đời sống riêng về nhiều mặt, và là đơn vị hành chính thấp nhất thời phong kiến gọi là gì?
A. Khối
B. Khu
C. Làng
D. Ấp
Công trình xây dựng làm nơi cất giữ thi hài các vĩ nhân gọi là gì?
A. Điện
B. Lăng
C. Tẩm
D. Đền
Thức ăn làm bằng bột mì trộn bột nở rồi rán, thường có hình dài, chia làm 2 phần theo chiều dọc gọi là gì?
A. Quảy
B. Quay
C. Bánh mỳ
D. Quẩy
Đâu không phải là cách nói khác của từ "chết"?
A. Thác
B. Théc
C. Quy tiên
D. Thôi rồi
Théc là ngủ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122157
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: