Đăng Nhập
Từ nào khác các từ còn lại
A. Ương bướng
B. Ba bớp
C. Ba bửa
D. Âu yếm
Loại thịt nhẽo, dai, nhiều gân, mỡ nạc lấn lộn người ta gọi là gì?
A. Bạc nhạc
B. Bạc bẽo
C. Lạc nhạc
D. Bách nhách
Từ nào nói lên trạng thái cơ thể mệt mỏi đến mức rã rời không muốn làm gì?
A. Bải hoải
B. Bải hải
C. Bai bải
D. Bái xái
Động từ nào ý có lời nói hay hành động xúc phạm trắng trợn đến những điều được coi là thiêng liêng, đáng kính?
A. Bắn bỏ
B. Báng bổ
C. Vứt bỏ
D. Hành hạ
Từ nào nói đến hình thức ăn mặc trau chuốt, sang trọng?
A. Tươm tất
B. Bảnh bao
C. Lảnh khảnh
D. Hào nhoáng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: