Đăng Nhập
Thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ được gọi là gì?
A. Giao thời
B. Giao thừa
C. Giao thiếu
D. Giao đủ
Đâu là tên một bộ phim của đạo diễn Hồng Sến?
A. Mùa gió nồm
B. Mùa gió chướng
C. Mùa gió Lào
D. Mùa gió heo mây
Thành phố Kraków ccỏ kính với hơn 1000 năm lịch sử đã từng là cố đô của nước nào?
A. Nga
B. Ba Lan
C. Séc
D. Áo
Tổ chức quốc tế "Phong trào không liên kết" được cho là đứa con tinh thần của quốc gia nào?
A. Ấn Độ
B. Nam Tư
C. Ai Cập
D. Nam Phi
Phong trào không liên kết là một tổ chức quốc tế gồm các quốc gia tự xem mình là không thuộc hoặc chống lại bất kỳ khối cường quốc lớn nào. Phong trào này chủ yếu là đứa con tinh thần của Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru, cựu tổng thống Ai Cập Gamal Abdul Nasser và chủ tịch Nam Tư Josip Broz Tito.
Hội nghị các quốc gia Phong trào không liên kết năm 2012 diễn ra tại nước nào?
A. Cuba
B. Ấn Độ
C. Iran
D. Malaysia
Iran Thủ đô Tehran - Iran , 28 tháng 8 năm 2012

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122406
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: