Đăng Nhập
Tasse trong tiếng Pháp nghĩa là gì?
A. Cái chậu
B. Cái lọ
C. Cái ấm
D. Cái tách
Budapest là thủ đô nước nào?
A. Bungary
B. Hungary
C. Slovakia
D. Rumani
Tóc nâu môi trầm là tên một ca khúc gắn liền với ca sĩ trìmh bày nào?
A. Quang Dũng
B. Hồng Nhung
C. Mỹ Lệ
D. Mỹ Tâm
Ngọc bích trong tự nhiên là khoáng vật của Kim loại nào?
A. Nhôm
B. Berili
C. Natri
D. Thủy ngân
"Văn học là nhân học" là câu nói nổi tiếng của ai?
A. Nguyễn Trãi
B. Hồ Chí Minh
C. M. Gorki
D. Tago

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: