logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Tác phẩm truyện ngắn nào đã kết thúc bằng câu: "Tiên sư anh Tào Tháo"?

A. Đôi Mắt

B. Số Đỏ

C. Chí Phèo

D. Tắt Đèn

2. Bài quốc ca của Việt Nam do ai sáng tác?

A. Vũ Bằng

B. Văn Cao

C. Trịnh Công Sơn

D. Lưu Hữu Phước

3. "Hào khí Đông A" là tinh thần của triều đại nào?

A. Nhà Nguyễn

B. Nhà Lý

C. Nhà Trần

D. Nhà Hồ

4. Cái gì là "bức bình phong của kinh thành Huế"?

A. Cửa Ngọ Môn

B. Sông Hương

C. Đèo Hải Vân

D. Núi Ngự Bình

5. Sau 1975, cả nước bắt đầu sử dụng chung một loại tiền từ năm nào?

A. 1978

B. 1982

C. 1984

D. 1986

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: