logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Khách sạn được xây dựng sớm nhất ở Sài Gòn thời Pháp thuộc, hiện nay tên gì?

A. Hải Châu

B. Je'taime

C. Đình Nhu

D. Continental

2. Bộ phim Jurassic Park do ai làm đạo diễn?

A. Halley Burge

B. Linda Corroy

C. Steven Spielberg

D. Johnny Horton

3. Điền vào câu sau: "Lơ ngơ như ... đội nón"?

A. Gà

B. Bò

C. Khỉ

D. Mèo

4. Thầy trò Đường Tăng có bao nhiêu thành viên?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Kể cả con ngựa là 5 thành viên

5. 1 bảng Anh (pound) có bao nhiêu xu (penny)?

A. 10

B. 100

C. 500

D. 1000

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: