Đăng Nhập
Khách sạn được xây dựng sớm nhất ở Sài Gòn thời Pháp thuộc, hiện nay tên gì?
A. Hải Châu
B. Je'taime
C. Đình Nhu
D. Continental
Bộ phim Jurassic Park do ai làm đạo diễn?
A. Halley Burge
B. Linda Corroy
C. Steven Spielberg
D. Johnny Horton
Điền vào câu sau: "Lơ ngơ như ... đội nón"?
A. Gà
B. Bò
C. Khỉ
D. Mèo
Thầy trò Đường Tăng có bao nhiêu thành viên?
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
Kể cả con ngựa là 5 thành viên
1 bảng Anh (pound) có bao nhiêu xu (penny)?
A. 10
B. 100
C. 500
D. 1000

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: