Đăng Nhập
Vũ Đình Chí là tên thật của nhà văn nào?
A. Vũ Trọng Phụng
B. Hoài Thanh
C. Vũ Ngọc Phan
D. Tam Lang
Nguyễn Kim Thành là tên khai sinh của nhà thơ nào?
A. Tố Hữu
B. Xuân Diệu
C. Huy Cận
D. Hàn Mặt Tử
Các địa danh như "Sài Khao, Mường Lát" trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng ngày nay thuộc tỉnh nào?
A. Hòa Bình
B. Sơn La
C. Điện Biên
D. Thanh Hóa
Đâu là một tên truyện cổ tích Việt Nam?
A. Một anh tài
B. Hai anh tài
C. Ba anh tài
D. Bốn anh tài
Sông Neva thuộc quốc gia nào?
A. Nga
B. Hungari
C. Séc
D. Pháp

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: