Đăng Nhập
Trong dãy đồng đẳng hóa học, tên phân tử có tiếp đầu ngữ là "pen" có nghĩa là có mấy nguyên tử Cacbon trong phân tử?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)
Trong dãy đồng đẳng hóa học, tên phân tử có tiếp đầu ngữ là "hex" có nghĩa là có mấy nguyên tử Cacbon trong phân tử?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12), hexan (C6H14)
Điều ước quốc tế nhiều bên gọi là gì?
A. Hiến pháp
B. Hiến tặng
C. Hiến chương
D. Hiến kế
Trường PTHT Nguyễn Thị Minh Khai(TP HCM Được thành lập từ năm 1915, Khóa đầu tiên trường tuyển 42 nữ sinh, đồng phục khi này là áo dài màu gì?
A. Xanh
B. Trắng
C. Tím
D. Vàng
Năm 1915, trường được xây dựng xong và cũng trong năm ấy trường khai giảng khóa đầu tiên; toàn quyền Đông Dương khi đó là ông Ernest Nestor Roume và Thống đốc Courbeil là người cắt băng khánh thành và tuyên bố khai giảng. Khóa đầu tiên trường tuyển 42 nữ sinh, đồng phục khi này là áo dài tím, tượng trưng cho sự tinh khiết của phụ nữ Việt Nam, nên trường còn có tên là Trường Nữ sinh Áo Tím.
"Dừa sáp" là một loại dừa và đặc sản của tỉnh nào nước ta?
A. Trà Vinh
B. Bến Tre
C. Bình Định
D. Long An

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: