logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Abuja là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Niger

B. Nigeria

C. Na Uy

D. Nepal

2. Oslo là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Na Uy

B. Nepan

C. Niger

D. Namibia

3. Muscat là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Oman

B. Pakistan

C. Panama

D. Papua New Guinea

4. Islamabad là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Oman

B. Pakistan

C. Palau

D. Panama

5. Koror là thủ đô của quốc gia nào trong các quốc gia sau đây?

A. Pakistan

B. Palau

C. Panama

D. Papua New Guinea

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: