Đăng Nhập
Vòng đời cuối cùng của con tằm là?
A. Tằm
B. Trứng
C. Nhộng
D. Ngài
Theo luật Hồng Đức cuộc hôn nhân có giá trị pháp lý khi nào?
A. Sau lễ Đính Hôn
B. Sau Lễ Thành Hôn
C. Sau Khi có giấy Chứng Nhận
D. Sau Khi có con
Theo luật Hồng Đức hình phạt lưu đày đi nơi xa nhất là ở đâu?
A. Nghệ An
B. Cao Bằng
C. Côn Đảo
D. Quảng Bình
Lưu tức lưu đày đi nơi xa, có 3 bậc là: Lưu cận châu, đày đi làm việc nặng ở Nghệ An với hình phạt phụ là thích vào mặt 6 chữ, đánh 90 trượng, đeo xiềng dành cho nam và đánh 50 roi cho nữ.Lưu ngoại châu: Lưu đày đến Bố Chánh, Quảng Bình. Phụ hình có 90 trượng, thích 8 chữ vào mặt, đeo xiềng 2 vòng dành cho nam và đánh 50 roi cho nữ.Lưu viễn châu: đày đi Cao Bằng. Phụ hình gồm 100 trượng, thích 10 chữ vào mặt, đeo xiềng 3 vòng cho nam, đánh 50 roi cho nữ.
Một nhà soạn nhạc người Áo còn được gọi người cha của giao hưởng, các tác phẩm như: Buổi Sáng, Buổi Trưa, Buổi Tối... ông là ai?
A. Joseph Haydn
B. Wolfgang Amadeus Mozart
C. Ludwig van Beethoven.
D. Luigi Boccherini
Lễ hội diều quốc tế đầu tiên tại Việt Nam với hơn 15 quốc gia tham gia tổ chức tại thành phố nào?
A. Đà Nẵng
B. Hải Phòng
C. Nha Trang
D. Vũng Tàu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: