Đăng Nhập
Đâu là tên bệnh viện nổi tiếng ở tp Hồ Chí Minh?
A. Chợ Bến Thành
B. Chợ Rẫy
C. Chợ Chiều
D. Chợ Đen
Đâu là sáng tác của Nguyễn Văn Hiên?
A. Chiếc đèn ông sao
B. Hổng dám đâu
C. Cánh én tuổi thơ
D. Tiến lên đoàn viên
"Mẹ Việt Nam" là bản trường ca của nhạc sỹ nào?
A. Phạm Duy
B. Đổ Nhuận
C. Văn Cao
D. Lê Thương
Bản trường ca "Mẹ Việt Nam" của Phạm Duy gồm có mấy phần?
A. 3 phần
B. 4 phần
C. 5 phần
D. 6 phần
Đất Mẹ, Núi Mẹ, Sông Mẹ, Biển Mẹ
Tác giả vỡ kịch nổi tiếng "Hồn Trương Ba da hàng thịt" là của ai?
A. Lưu Quang Vũ
B. Viễn Châu
C. Trần Hữu Trang
D. Lê Hoàng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: