logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là tên bệnh viện nổi tiếng ở tp Hồ Chí Minh?

A. Chợ Bến Thành

B. Chợ Rẫy

C. Chợ Chiều

D. Chợ Đen

2. Đâu là sáng tác của Nguyễn Văn Hiên?

A. Chiếc đèn ông sao

B. Hổng dám đâu

C. Cánh én tuổi thơ

D. Tiến lên đoàn viên

3. "Mẹ Việt Nam" là bản trường ca của nhạc sỹ nào?

A. Phạm Duy

B. Đổ Nhuận

C. Văn Cao

D. Lê Thương

4. Bản trường ca "Mẹ Việt Nam" của Phạm Duy gồm có mấy phần?

A. 3 phần

B. 4 phần

C. 5 phần

D. 6 phần

Đất Mẹ, Núi Mẹ, Sông Mẹ, Biển Mẹ

5. Tác giả vỡ kịch nổi tiếng "Hồn Trương Ba da hàng thịt" là của ai?

A. Lưu Quang Vũ

B. Viễn Châu

C. Trần Hữu Trang

D. Lê Hoàng

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: