Đăng Nhập
Đâu là từ còn thiếu trong câu ngạn ngữ sau "Hóc xương gà, sa cành ... "?
A. Nho
B. Khế
C. Sung
D. Cam
Môn thể thao nào không có trong chương trình thi đấu của SEA game 27?
A. Thể dục dụng cụ
B. Bóng bàn
C. Đua thuyền
D. Đua ngựa
Đâu là tên một loại cây?
A. Cơm rang
B. Cơm tấm
C. Cơm nguội
D. Cơm lam
Con vật nào thường được làm phương tiện di chuyển trong sa mạc?
A. Voi
B. Ngựa
C. Lạc đà
D. Trâu
Các tác phẩm được in lại lần nữa theo nội dung của bản củ gọi là gì?
A. Tái bản
B. Nhân bản
C. Kịch bản
D. Nguyên bản

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: