logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Từ 'Này' trong phần trích: 'Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng không!' (Lão Hạc) thuộc từ loại nào dưới đây?

A. Thán từ

B. Quan hệ từ

C. Trợ từ

D. Tình thái từ

2. Từ nào dưới đây là từ tượng thanh?

A. Tàn nhẫn

B. Mạnh mẽ

C. Lộp độp

D. Kì quặc

3. Mục đích của câu: 'Một bữa cơm đạm bạc mà sao có vẻ ngon lành thế!' là gì?

A. Để miêu tả

B. Để hỏi

C. Để cầu khiến

D. Để biểu lộ cảm xúc

4. Câu 'U nó không được thế!' thuộc kiểu câu gì?

A. Câu cầu khiến

B. Câu nghi vấn

C. Câu cảm thán

D. Câu phủ định

5. Câu nói của chị Dậu: 'Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được...' thuộc hành động nói nào?

A. Trình bày

B. Điều khiển

C. Hứa hẹn

D. Bộc lộ cảm xúc

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: