logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Chu kỳ hoạt động hằng ngày của cơ thể sống gọi là gì?

A. Đồng hồ cát

B. Đồng hồ sinh học

C. Đồng hồ hóa học

D. Đồng hồ điện tử

2. Trong câu "Ăn chưa sạch, bạch chưa thông" thì từ bạch có nghĩa là gì?

A. Nghe

B. Nhìn

C. Nói

D. Sờ

3. Người ta thường nói "Trong như ... " gì?

A. Than gỗ

B. Đủa mun

C. Hạt na

D. Hổ phách

4. Theo các nghiên cứu khoa học thì hạt gạo nào sau đây có nhiều dinh dưỡng hơn cả?

A. Tấm

B. Cám

C. Mộc tuyền

D. Lức

5. Ngoài phổi, ếch còn hô hấp bằng bộ phận nào?

A. Miệng

B. Mắt

C. Da

D. Mủi

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: