Đăng Nhập
Đền thờ vua nhà Mạc hiện nay ở đâu?
A. Lạng Sơn
B. Thanh Hóa
C. Bắc Ninh
D. Hải Phòng
Đền thờ ở Nuis Voi - Huyện An Lão - Hải Phòng
Nhà có người đẻ ngày xưa thường treo cái gì để khách đến chơi biết mà không vào (kiêng kỵ)?
A. Lá khoai môn
B. Yếm đào
C. Vải lụa
D. Cái dép
Thường thì người ta treo một cành cây (thường là lá khoai môn), một cục than và 7 hoặc 9 đồng tiền để người ta biết không vào tránh cho bé sơ sinh bị sài nếu vía người đó không lành.
Làng nào nổi tiếng và được mệnh danh là "làng tiến sĩ"?
A. Làng Lệ Mật
B. Làng Chàng
C. Làng Mộ Trạch
D. Làng Đường Lâm
Có khoảng 36 vị tiến sĩ từ đời Nhà Trần đến Hậu Lê, trong 82 bia còn lại ở Quốc Tử Giám có 13 bia ghi yên tuổi người làng Mộ Trạch
Trong các con sông sau đây, con sông nào không có hướng chảy ngược về phía biên giới?
A. Sêrêpok
B. Sê San
C. Kỳ Cùng
D. Sông Chu
Theo Tương sinh của Học thuyết ngũ hành, "Mộc" do gì sinh ra?
A. Kim
B. Thủy
C. Hỏa
D. Mộc
Nước nuôi tưới cây cỏ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: