Đăng Nhập
Sông Đông trong tiểu thuyết "Sông Đông êm đềm" đổ ra biển nào?
A. Cheplingrat
B. Somonokhop
C. Vonga
D. Azov
Theo truyền thuyết Phật tổ thường ngồi thiền dưới cây gì?
A. Cây chuối
B. Cây trúc
C. Cây bồ đề
D. Cây đào
Titicaca-hồ lớn nhất thế giới thuộc 2 quốc gia: Pêru và nước nào?
A. Băngladet
B. Bolivia
C. Apganixtan
D. Hy Lạp
Đảo nào lớn nhất Việt Nam?
A. Cát Bà
B. Hòn Gai
C. Phú Quốc
D. Hòn Trứng
Người dân Vatican sử dụng loại tiền nào là chủ yếu?
A. Euro
B. Franc Thụy sĩ
C. Lira Ý
D. USD

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: