logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. "Quýt làm ... chịu" trong dấu ba chấm là trái gì?

A. Ổi

B. Bưởi

C. Mít

D. Cam

2. "Cháu bà nội tội..." ai?

A. Ông nội

B. Bà Nội

C. Ông Ngoại

D. Bà Ngoại

3. Đâu là tên nhân vật trong phim "Tây Du Ký"?

A. Đường Tăng

B. Điện Tăng

C. Nước Tăng

D. Ga Tăng

4. Tỉnh thành nào được cho là cái nôi của nền y học cổ truyền Việt Nam?

A. Hải Dương

B. Hà Tây

C. Bình Định

D. Nam Định

5. Ai là tác giả cuốn "Châm Cứu Tiệp Hiệu Diễn Ca" Đây là quyển sách châm cứu đầu tiên ở Việt Nam?

A. Chu Văn An

B. Tuệ Tỉnh

C. Lê Hữu Trác

D. Nguyễn Đại Năng

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: