Đăng Nhập
"Quýt làm ... chịu" trong dấu ba chấm là trái gì?
A. Ổi
B. Bưởi
C. Mít
D. Cam
"Cháu bà nội tội..." ai?
A. Ông nội
B. Bà Nội
C. Ông Ngoại
D. Bà Ngoại
Đâu là tên nhân vật trong phim "Tây Du Ký"?
A. Đường Tăng
B. Điện Tăng
C. Nước Tăng
D. Ga Tăng
Tỉnh thành nào được cho là cái nôi của nền y học cổ truyền Việt Nam?
A. Hải Dương
B. Hà Tây
C. Bình Định
D. Nam Định
Ai là tác giả cuốn "Châm Cứu Tiệp Hiệu Diễn Ca" Đây là quyển sách châm cứu đầu tiên ở Việt Nam?
A. Chu Văn An
B. Tuệ Tỉnh
C. Lê Hữu Trác
D. Nguyễn Đại Năng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: