logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu không phải là một loại quả chuối?

A. Chuối tiêu

B. Chuối hột

C. Chuối ngự

D. Chuối cà

2. Đâu là một sản phẩm dùng để giặt tẩy quần áo?

A. Xà beng

B. Xà lan

C. Xà gồ

D. Xà phòng

3. Bảo bối của Trư Bát Giới là cái gì?

A. Cuốc

B. Cào

C. Xẻng

D. Xà beng

4. "Quạt Ba Tiêu" là bảo bối của nhân vật nào?

A. Bà La Sát

B. Ngưu Ma Vương

C. Bạch Cốt Tinh

D. Hồng Hà Nhi

5. Có câu thành ngữ "Vụng chèo khéo ... " cái gì?

A. Lái

B. Đẩy

C. Chống

D. Khua

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: