Đăng Nhập
Trong các bộ phận sau đây, đâu là bộ xử lý trung tâm?
A. RAM
B. ROM
C. CPU
D. CD-ROM
Đâu là đơn vị lưu trữ lớn nhất trong tin học?
A. Megabyte(MB)
B. Kilobyte(KB)
C. Tagabyte(TB)
D. Gigabyte(GB)
Số 100 trong hệ thập phân bằng số nào trong hệ nhị phân?
A. 1111111
B. 1100100
C. 11001010
D. 110011100
Chương trình diệt Virus nổi tiếng của Việt Nam là:
A. BKAV
B. Norton Antivirus
C. Kaspersky
D. Bitdefender
Để gán hay thay đổi thuộc tính tập tin, ta dùng lệnh nào sau đây?
A. File-Edit
B. File-Properties
C. File-Send to
D. File-Rename

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: