Đăng Nhập
Người ta thường ví những cô con gái nhà giàu không biết làm gì, chỉ biết đàn đúm, ăn chơi là gì?
A. Cô cô
B. Độc cô
C. Cô chiêu
D. Cô hồn
Từ nào để chỉ những người đàn bà không chung thủy với chồng?
A. Lăng mộ
B. Lăng lòa
C. Lòa lỗ
D. Lỗ Thể
Có câu "Gái hai con con mắt ..." làm gì?
A. Nhìn lên
B. Liếc ngang
C. Nhìn xuống
D. Liếc sang
"Cỏ non thành cổ" của tác giả Tân Huyền là bài hát hát về cái gì?
A. Người đã khuất
B. Tình yêu lứa đôi
C. Ca ngợi đất nước
D. Ca ngợi lao động
Bài hát "Cỏ non thành cổ" của tác giả Tân Huyền nói về thành cổ nào?
A. Hà Nội
B. Quy Nhơn
C. Quảng Trị
D. Thành Nhà Hồ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: